Bestyrelse

Formand:                   Mette Carlsen

Næstformand:           Ole Øster Madsen

Kasserer:                    Elisabeth Westergaard

Sekretær:                   Ulla Pape

Medlem:                     Lotte Buchwald

Medlemskartotek:    Mette Carlsen

Revisor:                      Berit Saugbjerg

Suppleanter:              Tine Rose Jensen og Brian Thougård Mikkelsen

Revisorsuppleant:     Majken Bak Hansen

 

 

Adresse og CVR nr:   Vinterbadelauget ved Hald Sø

c/o Ulla Pape

Nonbo Hede 8

8800 Viborg

cvr. nr 37140635