Indmeldelse

Undertegnede ønsker at blive medlem af Vinterbadelauget ved Hald Sø.
Års-kontingent 200 kr.
Indbetaling sker til foreningens konto i Sydbank 6812-1085598 eller Mobilepay nr. 51375. Skriv venligst dit
navn som kommentar i forbindelse med indbetalingen.
Vinterbadelauget arbejder ifølge sine vedtægter på at tilvejebringe og vedligeholde
omklædnings-og saunafaciliteter for vinterbadning ved Skytteholmen, Hald Sø.
Foreningen ønsker at være med til at etablere og vedligeholde et engageret
fællesskab omkring en lokal vinterbadekultur.
Foreningen vil derved være medvirkende til at give området ved Skytteholmen et

generelt løft til glæde for andre brugere af området.